Duhová záře

ČAKROVÁ HARMONIZAČNÍ MASÁŽ BRNO  90 až 120 min

Čakrová masáž je velmi jemná technika sloužící k odstranění stresu z těla, mysli i z duše. Vyvolává pocit klidu a míru, který je téměř okamžitý.

Čakry jsou energetická místa v lidském těle, kterými proudí energie – v kruhu. Máme 7 důležitých center na těle. Vzhledem k tomu, že se jedná o plynoucí tok energie, i zde se mohou vyskytovat bariéry, překážky a v nejhorším úplné zablokování. V takové situaci se přeruší tok energie a může docházet k onemocnění, únavě, vyčerpání, úbytku sil a dokonce i fyzické bolesti. Čakry mají vliv na celý tělo a psychiku a jsou spojené se 7 důležitými oblastmi v našem životě.

Blokace čaker:

1 čakra (bohatství) při jejím zablokování pociťujeme často nedostatek energie, majetnické sklony, agresi až sobeckost. Jsou s ní spojovány nemoci jako zánět močového měchýře, průjem, obezita nebo impotence. Je to také o naši existenci na Zemi, podnikání.

2 čakra(vitalita): je označována také jako sexuální. Pokud je v harmonii a energie proudí plynule, jsme vůči partnerovi otevřenější, příjemnější a celkově více sexuálně uvolněni. Naopak při zablokování dochází k sexuální chladnosti a potlačování emocí. Na sakrální čakru se vážou nemoci varlat a prostaty, PMS a cysty na vaječnících.

3 čakra(úspěch): Spojuje se s vnitřní spokojeností a vyrovnaností. Když je zablokovaná či narušená, cítí se dotyčný nespokojený, neklidný, podléhá rychleji stresovému napětí a nebývá ani příliš ambiciózní.  Solar-plexus čakra má vliv na nemoci jater, cukrovku či kýlu.

4 čakra(láska): je napojena na mezilidské vztahy a lásku. Lidé mající srdeční čakru v harmonii jsou otevření, soucitní a ochotní. Naproti tomu zablokovaná čakra v člověku utlumuje schopnost lásku dávat i přijímat jak sobě tak druhým.

5 čakra(komunikace): Máte občas pocit, že se neumíte vůbec „vymáčknout“a ztrácíte během hovoru niť? Možná máte zablokovanou krční čakru, která je napojená právě na komunikaci a vyjadřování. Najdete ji mezi hlavou a páteří. Její zablokování se projevuje vadami řeči, špatnými vyjadřovacími schopnostmi, nevýrazným hlasem a plachostí.

6 čakra(nadhled a pochopení): Čakra třetího oka bývá spojována s duchovními silami. Je-li narušená či zablokovaná, nedokážeme tolik přijímat duchovní poznání. Dostavit se může také bolest hlavy, poruchy vidění či zánět horních cest dýchacích. Lidé s vyrovnanou čelní čakrou jsou naopak více otevření poznání, novým věcem a názorům.

7 čakra(seberealizace): U této čakry mluvíme o úrovni její vyvinutosti – Jsou-li všechny ostatní čakry v harmonii, dochází k jejímu vyvinutí. A tehdy říkáme, že jsme v harmonii. Temenní čakra bývá spojována s depresemi, epilepsií, senilitou a schizofrenií.

 Jak uvolnit a zharmonizovat čakry :

Skrz vhodnou hudbu, dechem, přes tibetské mísy, čakra aroma oleje, kameny, barvami, uvolnění masáží atd.

Jak probíhá energetická masáž u mě

na článku pracuji