Co je to Access Consciousness

Jak se naučit žít život bez stresu a těžkostí?

Access consciousness je soubor nástrojů a procesů, které jsou sestaveny tak, aby každému otevřely více vědomí. Vědomí nehodnotí. Je to ochota a schopnost být zcela vědomý, zcela v přítomnosti ve všech oblastech našeho života. Access nám pomůže uvědomit si sebe sama, coby nekonečnou bytost, již ve skutečnosti jsme a vstoupit tak do možností tvoření si život za hranice toho, čemu jsme uvěřili. Coby určité (omezené) bytí máme sklon fungovat na základě myšlenek, pocitů a emocí. Access Consciousness uvolní polaritu, uvěznění, podmíněnost a omezení v myšlenkách, pocitech a emocích. Vše se děje v těle pomocí kladení otázek. Access Bars funguje na mentální úrovni a odstraňuje z těla veškeré myšlenky, pocity, emoce, idee, názory, vzorce, které jsou uloženy v buňkách našeho těla. Tělesné energetické procesy fungují trochu jinak než Access Bars. Působíme přímo na tělo a přepisujeme jiným způsobem to co je v těle uloženo. Nevyhazujeme tyto informace z těla ale necháváme je se přeprogramovat tím, že spustíme určitou energii, která je našemu tělu vlastní

Další jednoduché nástroje jako tvorba otázek, aktivace energie, odblokování energie v určitých stragnujících situacích, zajímavý úhel pohledu a mnoho více. Vše je o tvorbě.